Właściwość miejscowa:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom z terenu okręgu Sądu Rejonowego w Olkuszu, tj. obejmującego następujące gminy i miejscowości:

Miasto i Gmina Olkusz: Olkusz, Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Osiek, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witeradów, Zadole Kosmołowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada    
Gmina Bolesław: Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy, Ujków Nowy Kolonia. 
Gmina Klucze: Bogucin Duży, Bydlin, Chechło, Cieślin, Golczowice, Hucisko, Jaroszowiec, Klucze, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Rodaki, Ryczówek, Zalesie Golczowickie    
Gmina Trzyciąż: Glanów, Imbramowice, Jangrot, Małyszyce, Michałówka, Milonki, Podchybie, Porąbka, Sucha, Ściborzyce, Tarnawa, Trzyciąż, Zadroże, Zagórowa    
Miasto i Gmina Wolbrom: Wolbrom, Boża Wola, Brzozówka, Budzyń, Chełm, Chrząstowice, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Jeżówka, Kaliś, Kąpiołki, Kąpiele Wielkie, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Łobzów, Miechówka, Podlesice II, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Strzegowa, Sulisławice, Wierzchowisko, Zabagnie, Załęże, Zarzecze, Zasępiec    
Miasto Bukowno: Bukowno

Właściwość z wyboru:
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek jest również właściwy do prowadzenia egzekucji poza w/w obszarem
na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie, stosownie do art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późniejszymi zmianami), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie
w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy, oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji winien złożyć również pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.